Cena Top Design Award

top design award 2014Ocenenie pre kolekciu FIN podľa návrhu Tomasza Augustyniaka v kategórii „Verejný priestor a záhrady”, udelené v rámci šiesteho ročníka súťaže TOP DESIGN award 2014.

statuetka 2014 kadr

Cieľom súťaže TOP DESIGN award, ktorá je súčasťou udalosti arena DESIGN, je propagácia dokonalého dizajnu na svetovej úrovni. Medzi kritéria hodnotenia patria o.i.: vysoká kvalita dizajnu, stupeň inovácie, funkčnosť, jednoduchá a intuitívna obsluha, pozitívny vplyv na prostredie a ergonómia.