KONTAKT

VELITEĽSTVO
MARBET Sp. z o.o.

ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel: +48 33 812 71 35

NIP: PL5471941897
REGON: 072722154
KRS: 0000031899

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Krawiec
tel.: +48 790 215 608
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

MÁTE OTÁZKY? NAPÍŠTE NÁMTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript." />

 1. Správcem vašich osobních údajů je MARBET Spółka z o.o. se sídlem v Bielsko-Biała (43-346), ul. Chochołowska 28, telefonní číslo: +48 33 81 27 100, e-mailová adresa; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (dále jen: správce nebo Marbet).
 2. Ustanovili jsme inspektora osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na telefonním čísle: +48 790 215 608 nebo e-mailem: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. nebo písemně na adrese správce s dovětkem: „RODO“.
 3. Podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: GDPR) Marbet oznamuje, že zpracovává následující kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa, doručovací adresa zboží, pokud je splněn alespoň jeden z následujících zákonných důvodů pro zpracování osobních údajů.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů a účely s ním spojené může být:
  1. čl. 6 odst.1 písm. a) a násl. čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR – pro účely provádění přímého marketingu pomocí prostředků elektronické komunikace se souhlasem jeho příjemce,
  2. čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR – pro účely plnění smlouvy s obchodním partnerem nebo provedení opatření na žádost jiného subjektu údajů, zejména zaznamenání dotazu osoby, která chce kontaktovat Marbet a udělení na něj odpovědi,
  3. čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR – pro účely splnění zákonných povinností správce,
  4. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – pro účely realizace oprávněných zájmů Marbet – provádění stávajících podnikatelských aktivit, zejména navázání obchodní spolupráce, s výjimkou případů, kdy vůči těmto zájmům jsou nadřazeny zájmy nebo základní práva a svoboda subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.
 5. Zdrojem původu osobních údajů jsou subjekty údajů, dodavatelé označující fyzické osoby oprávněné k obchodní spolupráci s Marbet, rejstříky a veřejně přístupné seznamy.
 6. Správce, je-li to vhodné a v rozsahu nezbytném pro realizaci daného účelu uvedeného v odst. 4 těchto Informací, může zpřístupňovat vaše údaje subjektům, které poskytují pro Marbet následující služby: e-mailový marketing, poštovní služby, kurýrní služby, správu IT systému Marbet a právní služby v případě eventuálních nároků. Vaše osobní údaje poskytne správce také na žádost složek a orgánů oprávněných přijímat tyto údaje na základě platných zákonů.
 7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v závislosti na právním základu zpracování a jeho účelů uvedených:
  1. v odst. 4 bod 1 těchto Informací – do okamžiku odvolání souhlasu uděleného Marbet,
  2. v odst. 4 bod 2 těchto Informací – po dobu trvání obchodní spolupráce s obchodním partnerem, nejdéle však do uplynutí promlčecí doby pro nároky vyplývající z této spolupráce, a v případě nahlášení nároku po dobu stíhání nebo obhajoby proti nároku a v případě zpracování osobních údajů v následku provedení opatření na žádost jiné osoby po dobu trvání vztahu, nejdéle však do 5 let od posledního kontaktu,
  3. v odst. 4 bod 3 těchto Informací – po dobu, ve které má správce právní závazek,
  4. v odst. 4 bod 4 – po dobu trvání vztahu, nejdéle však do 5 let od posledního kontaktu.
 8. Máte právo:
  1. požádat správce, aby potvrdil zpracování osobních údajů a získat informace uvedené v čl. 15 odst. 1 GDPR;
  2. požadovat přístup k obsahu vašich osobních údajů, opravu, okamžité vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů;
  3. kdykoli odvolat souhlas s přímým marketingem pomocí prostředků elektronické komunikace
  4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a pokud se domníváte, že zpracování osobních     údajů správcem porušuje zákon, podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Svůj souhlas s přímým marketingem můžete kdykoli odvolat pomocí prostředků elektronické komunikace. V takovém případě pro důkazní účely svůj souhlas odvolejte na následující e-mailovou adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. nebo písemně na adresu sídla správce. Zpracování osobních údajů se zastaví, jakmile bude správci oznámeno odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.
 10. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v následku neuvedení těchto údajů Marbet nebude moci částečně nebo úplně splnit smluvní závazky vůči obchodnímu partnerovi, včetně splnění závazků vyplývajících ze zákona, a také nebude moci jednat na žádost jiné osoby než obchodní partner.
 11. Správce nepředává osobní údaje příjemcům ve třetí zemi nebo mezinárodním organizacím, neprovádí rozhodnutí automatizovanou formou a také neprovádí profilování.